CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

boek: "Metaalinstituut TNO – de veelbewogen geschiedenis"

13 Maart 2018

Met de hulp van vele oud-medewerkers hebben Kees Etienne en Ed. Frank de enerverende ge­schie­­denis van het Metaal­instituut TNO vastgelegd.

Tussen de materialen en de productietechniek van de jaren ’50 enerzijds en de huidige productietechnieken, het moderne staal, de lastechniek en de tegen 1100 oC bestand zijnde materialen in een naftakraker anderzijds ligt een wereld aan ontwikkelingen. In die wereld was het Metaalinstituut TNO, het ‘MI’, 45 jaar actief en vaak aan het front. In de hoogtij­dagen hielden zich bij het instituut 300 medewerkers bezig met metaalonderzoek en metaal­verwerkende technieken.

Met de hulp van vele oud-medewerkers hebben Kees Etienne en Ed. Frank de enerverende ge­schie­­denis van het Metaal­instituut TNO vastgelegd. Het leverde succes­verhalen op over de unieke bijdragen van het MI aan de storm­vloed­keringen voor het Deltaplan, een revolutionaire lasmethode, geslaagde ‘spin-offs’, patenten en de dertien hoogleraren die het instituut heeft voort­gebracht.

Maar het boek vertelt óók over mislukte reorganisaties en over veel­belo­vende projecten die unieke kennis opleverden, maar het tóch niet haalden: de markt of de maatschap­pe­lijke opvattingen waren veranderd, of ze waren hun tijd te ver vooruit – ook dat kwam voor.

Oud-medewerkers van het MI en andere TNO-instituten zullen zich in de turbulente geschiedenis van het Metaal­­­instituut herkennen.

Metaalinstituut TNO

Metaalinstituut TNO – de veelbewogen geschiedenis is te bestellen door over­making van € 15,00 (incl. verzendkosten) op reke­ning NL55 INGB 0005 9021 59 van eTNOs Oost onder vermelding van ‘Boek MI’. Voor 3 februari 2018