CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst van Regio Midden op 10 januari 2018

10 Januari 2018

Het bestuur van eTNOs, Regio Midden, nodigt alle leden en het hoofdbestuur van eTNOs uit voor de jaarvergadering 2018 op woensdag 10 januari 2018 in hotel restaurant van der Valk De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Daarna is de Nieuwjaarsborrel, afgesloten met een warm/koud buffet.

Het programma is als volgt:
15.00 – 15.30 uur: ontvangst met koffie/thee met koekje
15.30 – 16.00 uur: jaarvergadering
16.00 – 16.20 uur: ons pensioen, de stand van zaken, Kostijn van Gerven (directeur PF TNO)
16.20 – 16.35 uur: presentatie Hans van der Brugh over de nieuwe eTNOs web site
16.35 – 16.55 uur: presentatie boekje TNO Zeist en aanbieding van het eerste exemplaar aan Drs. Cis Marring, RvB TNO
16.55 – 18.00 uur: Nieuwjaarsborrel
18.00 – 21.00 uur: Koud/warm buffet.

Deelname aan het buffet is alleen mogelijk als u zich daarvoor heeft aangemeld. Als bijdrage aan de kosten van het buffet vragen wij € 15,- voor leden, resp. € 30,- voor introducés. Aanmelden kan tot 2 januari 2018 bij Hilde Vos. Wij verzoeken u uw bijdrage vóór 4 januari over te maken op rekeningnummer NL82INGB 0005 9022 55 t.n.v. Vereniging eTNOs Regio Midden te Veghel.