CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Uitnodiging ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie 2018

03 Januari 2018

Hierbij nodigen wij U uit voor onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst annex ledenvergadering op woensdag 3 januari 2018.
De bijeenkomst wordt gehouden in “de Veste”, Fabianusstraat 4a te Apeldoorn.

De bijeenkomst start om 15:00 uur met een ledenvergadering; u bent welkom vanaf 14:30 uur.
De agenda van deze ledenvergadering volgt hierna. Het verslag van de vorige ledenvergadering (3 januari 2017) en het jaarverslag over 2017 vindt u op onze eTNOs website regio Oost: regio Oost documenten

De vergadering zal om circa 16:00 uur zijn afgelopen. Aansluitend stellen wij u graag in de gelegenheid, onder het genot van een hapje en een drankje, nieuwjaarswensen met elkaar uit te wisselen.

Daarna is er gelegenheid deel te nemen aan een Indonesisch buffet (aanvang 17:30 uur).
Van diegenen die aan dit buffet wensen deel te nemen vragen wij een eigen bijdrage van €5,00 per persoon. Het maximum aantal deelnemers voor het buffet is 90. Bij overboeking krijgt u bericht!

U kunt zich aanmelden voor dit buffet door het verschuldigde bedrag (€5,00 p.p.) over te maken op giro NL55INGB0005902159 t.n.v. eTNOs regio Oost onder vermelding van het aantal deelnemende personen. De sluitingsdatum voor aanmelding is 25 december 2017.

Mocht u op het laatste moment verhinderd zijn, meldt u dan af bij eTNOs, regio Oost, telefoon 088-8662225. Tot 29 december 2017 kunt u zich kosteloos afmelden voor het buffet; daarna is restitutie niet meer mogelijk i.v.m. aangegane verplichtingen.

Het bestuur van eTNOS-regio Oost wenst u alvast:

een voorspoedig en gezond 2018,
secretaris,
Hans van der Brugh
secretarisOost@etnos.nl
________________________________________________________________

Agenda: Nieuwjaarsbijeenkomst eTNOs-regio Oost op woensdag 3 januari 2018.

1. Welkom (15:00 uur)
2. Ledenvergadering
• Verslag van de ledenvergadering van 3 januari 2017
• Jaarverslag 2017
• Rondvraag
3. Pensioenfonds TNO. Stand van zaken (Kostijn van Gerven)
4. Sloop TNO complex Apeldoorn (5 min. drone filmpje)
5. Boek “Geschiedenis van het Metaalinstituut”. Update door Ed Frank.
6. Sluiting
7. Receptie
8. Indonesisch Buffet (17:30 uur)