Een van de deelprojecten van de eTNOs-werkgroep "Geschiedenis van TNO" is een stamboom van de TNO-organisatie.

De ontwikkeling van TNO wordt in de digitale stamboom op drie niveaus beschreven. Niveau 1 beschrijft de hoofdstructuur direct onder de Raad van Bestuur (en voor 1981 het Bestuur van de Centrale Organisatie). Klikken op deze 'hoofd'-onderdelen brengt u op niveau 2 waarin wordt getoond uit welke onderdelen (instituten) de hoofdonderdelen bestaan en hoe die zich ontwikkeld hebben in de loop van de tijd. Klikken op een instituut brengt u op niveau 3 van de stamboom. Op dat niveau worden de belangrijkste karakteristieken en ontwikkelingen van een instituut beschreven.

Deze stamboom is nog volop in bewerking. eTNO-ers en TNO-ers worden opgeroepen om te helpen bij de (juiste) invulling en uitwerking, via mail naar de werkgroep geschiedenis

Tijdens de seniorenbijeenkomst op 24 september 2012 heeft eTNOs, ter gelegenheid van het 80-jarigbestaan van TNO, de stamboom van TNO op niveau 1 op een plaquette aangeboden aan de RvB-TNO.

1930 TNO-wet

1985 Herziene TNO-wet

2005 Opnieuw Herziene TNO-wet

1932

1981

1991

1994

1996

2005

2010

Earth,Environmental and Life Sciences

Behavioural and Societal Sciences

Technical Sciences

Gezond leven

Industriële Innovatie

Integrale Veiligheid

Energie

Mobiliteit

Gebouwde Omgeving

Informatiemaatschappij

= Bekijk niveau 2

1987 - 2017, TNO Bedrijven BV / TNO Management BV (TB-TNO)

1932 - 1981, Bijzondere Organisaties met Instituten

1981 - 1991, Hoofdgroepen

1991-1994, Herziene Hoofdgroepen

1994 - 2005, Instituten

2005 - 2010, Kerngebieden

2010, 3 Expertisegebieden / 7 Thema's

Elke bijzondere organisatie bezit rechtspersoonlijkheid

TNO is één rechtspersoon