CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Werkgroep Communicatie

In de Werkgroep Communicatie worden de communicatie activiteiten van eTNOs afgestemd, gecoördineerd en verderontwikkeld. Communicatie met iedereen die voor eTNOs van belang is: U als leden van de vereniging, onze eigen bestuursleden, het Pensioenfonds, de Deelnemersraad, de pensioengangers, TNO, de COR, het Sociaal Personeelsfonds, collectieve verzekeringsmaatschappijen, de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerdenorganisaties), en eventueel andere verenigingen.
Dat doen we met diverse communicatiemiddelen zoals eTNOs Berichten, de website, gewone post, e-mail en een folder, en allerlei overlegvormen. Ons kwartaalblad eTNOs Berichten neemt hier een bijzondere plaats in want dat heeft een eigen redactie.
De werkgroep bestaat uit Flora de Vrijer, Wil Aben, Johan Postel, Hans van der Brugh en Jan Joziasse. Trekker is Flora de Vrijer (030-6956311).