CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Werkgroep Pensioenen

De Werkgroep Pensioenen heeft als doel een goed en betrouwbaar pensioen, in het bijzonder voor de gepensioneerden met daarbij een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten tussen jong en oud. Daartoe volgt de werkgroep de ontwikkelingen op pensioengebied, heeft contact en overleg met het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan, de gepensioneerde leden in het bestuur van het Pensioenfonds en de Ondernemingsraad van TNO. De werkgroep onderhoudt ook contact met de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.
De werkgroep wordt geleid door Jan van Loon. De overige leden zijn: Aad Bogers, Pieter Jan Brandenburg, Berend de Rijk, Jan Jore, Foort de Roo, Ton Scheepmaker en Ton van Strien.
Pieter Jan Brandenburg, Jan Jore en Ton van Strien zijn ook lid van het Verantwoordingsorgaan.
Heeft u vragen over de activiteiten van de werkgroep Pensioenen, over ontwikkelingen die van belang zijn voor het pensioenfonds TNO, of over pensioenzaken in het algemeen, dan kunt u ons benaderen via het volgende email adres Jan van Loon

De lange weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Kieswijzer KNVG voor gepensioneerden
Jong en oud gaan samenwerken in pensioendossier
Bijdrage ouderen organisaties aan verkiezingsprogramma's politieke partijen
Ouderen organisaties
Loon voor later
______________________________________________________________

Werkgroep Pensioenen.